Modern Astronominin Dalları

26.03.2018
31
Okuma Süresi: 4 dakika
A+
A-
Modern Astronominin Dalları

Modern Astronomi gözlemsel ve teorik astronomi olmak üzere ikiye ayrılabilir. Modern Astronominin Dalları Gözlemsel astronomi verilerin elde edilmesi, teorik astronomi de bu verilerin anlamlı bir şekilde yorumlanması ile ilgilidir. Modern astronomi dalları şu şekildedir:

Modern Astronominin Dalları

Astrofizik ; Evrende bulunan gezegenlerin, yıldızların, galaksilerin ve çeşitli nesnelerin fiziksel ve kimyasal yapılarını, doğumunu ve ölümünü fizik ve kimya yasalarını kullanarak açıklayan bilim dalıdır. Astrofiziğin amacı, evrenin nasıl başladığını, geliştiğini ve işlediğini açıklamaktır. Astrofizikçiler, evreni daha iyi anlayabilmek adına, gök cisimlerinin yaydıkları elektromanyetik dalgaların ölçer ve bu ölçümlerin fizik ve kimya yasalarıyla karşılaştırır ve değerlendirir. Modern Astronominin Dalları Bu ölçümleri tespit edebilmek için son teknoloji uzay aletleri kullanılır. Astrofiziğin temelleri Isaac Newton’la atılmıştır. Newton önceki dönemde bilim insanları gök cisimlerinin hareketlerini fiziksel bir temeli olmayan karışık matematik modelleri üzerinden açıklarlardı. Newton teorisiyle uzaydaki cisimlerin hareketleriyle, dünyadaki cisimlerin hareketlerinin aynı yasalar üzerinden çalıştığını kanıtlamıştır.

Gök Mekaniği

Gök cisimlerinin hareketlerini, yörüngelerini, birbirlerine uyguladıkları çekim kuvvetlerini ve denge durumlarını inceleyen bilim dalıdır. Gök mekaniği gök cisimlerinin hareketlerini ve durumlarını incelerken Newton’nun mekanik yasalarını kullanır. Ancak teknolojinin gelişmesi ve ölçüm yöntemlerinin daha duyarlı hale gelmesi üzerine Newton’un yasalarının yetersiz kaldığı durumlar ortaya çıkmıştır. Bu durum da 20. Yüzyılda Albert Einstein’in özel görelilik kuramıyla birlikte tekrar gözden geçirilmiştir.

 Kozmoloji

Kozmoloji Türkçe’de evren bilimi anlamına gelir. Evrenin tarihini ve geleceğini bir bütün olarak inceler. Evrenin başlangıcının büyük patlama(big bang) modeliyle açıklanması ve sonrasında evrenin yaşının yaklaşık olarak 13.82 milyar yıl olduğunun hesaplanması gibi konular kozmolojinin alanıdır. Astrofizikle aynı amacı taşımasına karşın, astrofizik evrendeki küçük ve orta gökcisimlerini, kozmoloji ise daha büyük yapıları bir bütün olarak inceler.

 Astronometri  

Gök ölçüm olarak da adlandırılan, evrende bulunan gök cisimlerinin genel koordinatlarını ve yüzeysel özelliklerini araştıran modern astronomi biliminin bir dalıdır. Gök cisimlerinin gökyüzüne göre konumlarını bulmayı amaçlar. Bu konumların bulunması günümüzde çeşitli ölçüm cihazları ve bilgisayar programlarıyla gerçekleştirilir. Modern Astronominin Dalları Yukarıdaki dalların dışında astronominin diğer bilimlerle olan birlikteliğiyle oluşmuş dallar da bulunmaktadır: Astrobiyoloji, astrokimya, arkeoastronomi, arkososyoloji vb.

 

Modern Astronominin Dalları

Modern Astronominin Dalları