Genel Kültür Sonradan Mı Öğrenilir?

04.06.2018
109
Okuma Süresi: 4 dakika
A+
A-
Genel Kültür Sonradan Mı Öğrenilir?
oy

Genel kültür, toplumun tarihsel süreçte ürettiği ve nesilden nesile aktardığı bilgiler topluluğudur. Genel Kültür Sonradan Mı Öğrenilir? Kültür sonradan ve yaşayarak öğrenilir ve sonraki kuşağa aktarılır. Genel kültür bizi diğer toplumlardan ayıran özelliğimizdir ve yaşadığımız toplum içerisindeki eğitime göre şekillenmektedir.

Kültür Özellikleri Kültür Kapsayıcıdır, Antropologlara göre; kültür belli bir beğeni veya eğitim düzeyine göre şekillenmez. Bütün insanlar kültürlüdür.

Genel Kültür Sonradan Mı Öğrenilir?

Kültür Hem Özeldir Hem Geneldir  Her insan grubunun bir kültürü vardır. Bu durum kültürün genelliğini belirtir. Tüm insanlar farklı kültürlerde yetişir. Bu özellik is kültürün özel olduğunu göstermektedir.

 Kültür Doğuştan Gelmez, Öğrenilir  Kültür; gözlem yoluyla, bilinçli veya bilinçsiz öğrenmeyle de gerçekleşebilir.

 Kültür Simgeseldir Simge belli bir kültürde sözlü veya sözsüz bir şekilde imgelemedir. Simgeler, dil ile bağlantılı da olabilir. Fakat bayrak gibi ülkeleri temsil eden sözsüz simgelerde vardır.

 Kültür Düzeyleri Ulusal, uluslararası ve alt kültür olmak üzere üçe ayrılır;

Ulusal kültür, bir ulusun insanlarının paylaştığı deneyimleri, değerleri, paylaşımlarıdır.

Uluslararası kültür; ulusal sınırlarında dışında evrensel kültür için kullanılan bir terimdir.

Alt kültür ise aynı toplum içinde bulunup farklı değer ve inançlara sahip insanların oluşturduğu gruptur.

Kültürün maddi ve manevi öğeleri arasında bir etkileşim bulunur ve her iki öğe de birbirini etkiler. Kültür gelen nesillerden öğrenildiği gibi yaşanılan çağa göre de değişim gösterebilir. Genel Kültür Sonradan Mı Öğrenilir? Dil, kültürü aktarmada en önemli araç işlevi görmektedir. Nesilden nesile değişerek ulaşabilmesinin en önemli etkenidir.

Kültür kendi başına ve doğuştan gelen bir olgu değildir. Paylaştıkça daha çok kişiye ulaşır. Her ulusun kendine has, tarih boyu süregelen kültürü bulunur ve yaşadıkları yaşam, kültürlerine göre şekillenir. Bir toplumun yaşadığı mevsim, giydiği kıyafet, yaşadığı savaşlar, yediği yemekler bile kültürünü etkiler. Kültürün değişerek nesilden nesile ulaşmasına yardımcı olur. Her toplumun kültürü aynı derece de saygıyı hak eder. Bir kültür, diğerinden üstün değildir. Tüm insanlar kuşaktan kuşağa aktarılan bir kültür içinde büyür.

           Genel kültür sonradan mı öğrenilir? Doğuştan bilinen bir olgu değildir. Yaşadıkça öğrenilir, öğrendikçe paylaşılır.

Genel Kültür Sonradan Mı Öğrenilir?

Genel Kültür Sonradan Mı Öğrenilir?

Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.