Genel

Dünyada Yaşam Dünyada hayatın nasıl başladığı hakkında tam olarak bilgi sahibi değiliz. Ancak, bilim adamları tarafından yapılan araştırmalar, hayatın Dünya’da nasıl ortaya çıktığı hakkında bazı ipuçları vermektedir. Bilim adamlarına göre, Dünya, yaklaşık 4,5 milyar yıl önce oluşmuş ve o dönemlerde, Dünya’nın atmosferi çok sıcak ve gaz halinde idi. Bu atmosferde,...
28.01.2024
0
49
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden yaşanmakta olan hızlı gelişmeler ile birlikte hayatımızın birçok alanında dijitalleşme işlemleri de yerini almaya başlamıştır. Özellikle hizmet sektörüne yönelik geliştirilen yenilikler sayesinde günlük hayatımızdaki birçok işlemi hızlı, güvenilir ve kolay bir şekilde yapılabiliyor.  İmzanın E-İmza Hali Gerek kamu alanında, gerek ticari alandaki işlerin elektronik ortamda yapılmaya...
28.04.2022
0
111
Sektörel firmalar ekonomi çarkını döndüren, ekonomik kalkınmanın temel yapı taşlarındandır. Sektörel Firmaların Özellikleri Sektörel firmaların birçok kolu bulunmaktadır. Hizmet sektörü ve sanayi sektörü sektörel firmaların başlıcaları arasında bulunmaktadır. Bir malı ya da hizmeti, çeşitli evrelerden geçirerek, sunuma hazır hale getiren bunun neticesinde de ekonomik katkı sağlayan firmalardır. Sektörel firmalar, kar amacı güderler....
28.04.2022
0
44
Endüstri ve İlgi Alanları, Endüstri veya diğer bir deyişle sanayi, en genel tanımı ile hammaddelerin işlenerek kullanılacak ürünler haline gelmesine yarayan faaliyetlerin bütünüdür. Endüstrinin İlgilendiği Alanlar Nelerdir?  Bu yönüyle oldukça geniş bir yelpazeye sahip olan endüstri, çeşitli kollarda (tekstil, kimya, orman ürünleri, yağ vb.) etkinlik göstermektedir. Endüstrinin İlgilendiği Alanlar Nelerdir? Günümüzde...
28.04.2022
0
69
Birçoğumuz ev, araba, telefon gibi sahip olduğumuz mal, mülk ve konutlarımızı yeri geldiği zaman satarak yeni yatırımlar yapma yolunu düşünmüşüzdür. Villa Nasıl Satılır? Eğer ki sonunda bize kar getireceğini düşündüğümüz. Yeni bir iş imkanı bulmuşsak ve o yatırıma tam donanımlı bir şekilde girmek istiyor. veyahut bunların tamamen dışında bir iş için paraya...
28.04.2022
0
23
Sanayi şirketleri hammaddeleri veya yarı işlenmiş maddeleri çeşitli yollarla işleyip kullanıma hazır hale getirerek kar elde etmeyi amaçlayan şirketlerdir. Bir sanayi tesisinin kurulması için çeşitli koşullar gerekir. Sanayi Şirketleri Nedir? Bu koşullar şöyle sıralanabilir; sermaye, enerji, hammadde, ulaşım ve pazarlama ağı, iş gücü ve teknik eleman.  Dünyada ve Türkiye’de Sanayinin Gelişimi...
28.04.2022
0
113
Hizmet Sektörü İhracatı İhraç dendiğinde ilk aklımıza paletler üzerinde ürünlerin konteynerlere yüklenmesi geliyor olabilir. Halbuki ihracat sadece ürünler için geçerli değildir. Hizmet ihracatı da ihracat kalemleri arasında yer almaktadır.  Hizmet Nedir Hizmet, Arapça kökenli bir kelime olup Türk Dil Kurumu hizmet kelimesini birine yarayan bir işi yapma veya birinin işini görme...
28.04.2022
0
14
Önce Güvenlik Sonra İşçilik  Son zamanlarda iş kazalarının artmasıyla beraber iş sağlığı ve güvenliği kavramı önem kazanmaktadır. Toplumda iş kazalarına bağlı sakatlık ve ölüm görülme oranı çok fazla artmış durumdadır. Dış Cephe Boyamasında İşçi Güvenliği  İş kazalarını ve buna bağlı ölüm ve sakatlıkları azaltmak için işçiye çalışırken korunma önlemleri alması önerilmektedir....
28.04.2022
0
60
Uluslar Arası Ticarette Hizmet Sektörünün Yeri Hizmet sektörü verimliliği büyük ölçüde bir ülkenin günümüzün küresel ekonomisinde rekabet edebilme yeteneğini belirler. Bazı önde gelen ülkelerin karşılaştırmalı üretkenlik düzeylerinin analizi, fark yaratan faktörler hakkında bilgi sağlamaktadır. Üretimin önemi ile ilgili güncel olmayan fikirlere kapılan, tüm şeritlerin ekonomistleri genellikle hizmet sektörüne kısa süreli bir...
26.04.2022
0
22
Yabancı Yatırımcıların Endüstrilere Yatırım Yapması Yabancı sermayeler son zamanlarda ülkemizin ekonomi açısından büyümesinin vazgeçilmezlerinden bir tanesidir. Ekonomimizin ve endüstri alanımızın özgün olması, aynı zamanda gelişen bir ülke olmamız yabancı yatırımcıların dikkatini çekerek yatırım yapmalarında en önemli sebep olmuştur. Yabancı sermayeler bir ülkeye yatırım yaparken pek çok hususa dikkat etmektedirler. Bunlar...
26.04.2022
0
11
Türkiye’de Endüstrinin Geliştiği Şehirler Nelerdir? Diğer adı sanayi olan endüstri, devamlı ya da belirli zamanlarda, makine veya benzeri araçlar yardımıyla madde veya gücün niteliğini veya biçimini değiştirmek amaçla toplu üretimde faaliyet gösteren bir daldır. Bütün dünya ülkeleri endüstriye gereken önemi vermiş ve milyarca lira harcama yapmıştır. Türkiye’de endüstriye gereken önemi...
26.04.2022
0
35
Ekonomi Nasıl Gidiyor? Ülke genelinde ekonomi kimilerine göre çok iyi, kimilerine ise çok kötü gidiyor. Ekonomi çok iyi gidiyor diyenlerin birçoğu aslında destekledikleri siyasi partiye olan bağlılıklarından kaynaklı olarak bu söylemi dillendiriyor. Çünkü konunun gerçek uzmanları olan finans uzmanları ile konuşulduğunda ülke genelinde ekonominin çok da iyi gitmediğini anlaşılmaktadır. Ekonomi Nasıl...
26.04.2022
0
26
Ünlü Endüstri Mühendisleri Makine, elektrik, bilişim ve donanım sistemleriyle birlikte enerjiden oluşan sistem tasarımının, iyileştirilmesi ve bu işin yürütülmesiyle ilgili bir oluşumdur. Bu önemli sistemden elde edilen sonuçların belirlenmesi, yorumlanması ve değerlendirilmesi için mühendislik analiz ve tasarım yöntemlerinin kullanılmasıyla birlikte matematiksel, fiziksel ve sosyal bilimlerdeki uzmanlaşmış bilgi ve yeteneklerden yararlanıp, bu...
26.04.2022
0
201
Elektrik Ürünlerinde Endüstri Ne Durumda? Ülkemizde elektrik üretimi daha çok doğal gaz ve kömür santrallerinden elde edilmektedir. Bu durum endüstrimizi maliyet olarak etkilemektedir. Çünkü doğal gaz ve kömürün büyük kısmı ithal edilmektedir. Oysa ki ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyeli yüksektir. 2013 yılından itibaren devletimizin vermiş olduğu teşviklerle özellikle güneş enerji santrallerinde bir...
26.04.2022
0
37
Hamile Bir Kadının Karşılaştığı Zorluklar Hamilelik bu hayatta bir kadının başına gelebilecek en güzel şeylerden biridir. Bu süreç her ne kadar keyifli ve heyecanlı bir süreç olarak görünse de bazen de vücutta fizyolojik değişimler nedeniyle bazı sorunlarla karşılaşılabilir. Hamilelikte Karşılaşılan Sorunlar Hamilelikte bazı psikolojik ve bedensel sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Bunların sonucunda...
22.04.2022
0
40
Kadınların Daha İyi Bir Şekilde Çocuk Bakması İnsanlık sevgi üzerine yaratılmıştır. Kadın bunun en güzel örneklerinden biridir. Merhamet duygusu, sıkıntıları tolere etme biçimi, sergilediği davranışları bile daha yapıcıdır. Çözüm odaklıdır. Belirli bir yerden sonra belki hormonların azizliği, belki de sevgi fazlalığından ileri gelen bu davranış sizleri kutsal kılar. Bu sebepten...
22.04.2022
0
23
Kadınların Çocuklarına İyi Gelecek Sunması Her kadın çocuğunun koruyucu meleğidir. Çocuklara iyi bir gelecek sunulması günümüz şartlarında oldukça zorlayıcı bir eylemdir. Çocuğu doğumundan itibaren hayat macerasına başlar. Çocuğu öncelikle gelecek için hazırlamaya başlamadan önce anne olmaya cidden hazır olmak gerekmektedir. Bu duruma kadın kendini hazır hissettikten sonra çocuk ile olan...
22.04.2022
0
21
Kadınlara Şiddet Uygulayan Erkeklere Hapis Cezası Allah kadınları ve erkekleri eşit şekilde yaratmıştır. Hiç bir erkek kadınlar sırf biraz daha zayıf oldukları için kadına karşı şiddete başvurmamalı ve sorunlarını doğru bir üslupla çözmelidir. Her ne kadar medeniyet gelişmiş ve insanlar daha bilinçli hale gelmiş olsa da hala eski kafalı bazı...
22.04.2022
0
18