Avrupa Birliğinin Başkenti?

07.06.2018
191
Okuma Süresi: 3 dakika
A+
A-
Avrupa Birliğinin Başkenti?
oy

AB ve AKÇT Avrupa’da siyasi birliğe ilk adım Fransa tarafından 1949 yılında bir öneriyle atılmıştır. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu adı verilen, kısa adı AKÇT olan birlik bugünkü AB’nin bir temelidir. 1951 tarihinde kurulan örgüt,  Avrupa Birliğinin Başkenti? Avrupalı ülkelerin ekonomik yönden birbirini desteklemesi, kömür ve çelik endüstrilerinin desteklenmesi, Avrupa’da çıkabilecek olan savaşların önlenmesi amaçlarıyla kurulmuştur. Belçika, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Hollanda ve (Batı) Almanya’nın üye olduğu topluluk AB’nin kurulmasıyla geri plana itilmekle birlikte 2002 yılına kadar yaşamını sürdürmüştür.

Avrupa Birliğinin Başkenti?

Yeni Birlik  Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun ardından Avrupalı devletler için büyük önem taşıyan Avrupa Birliği 1992’de kurulmuştur. Birliğe üye ülkelerin ekonomik yönden desteklenmesi amacını güden örgütün üye ülke sayısı yirmi sekizdir. Birlikten çıkmak için halk oylamasına giden İngiltere, anlaşma gereği hala birlikten çıkamamıştır ve bir süre daha birlikteki yerini koruyacaktır.

Üye ülkelerin yirmi beşi birliğin ortak para birimi olan Euro’yu kullanmaktadır. Avrupa Birliğinin Başkenti? Üyelerden sadece üçü Euro yerine kendi yerel para birimlerini kullanmaktadır. Bunlar: İngiltere, İsveç ve Danimarka’dır. Birlik ayrıca 2004 yılında ortak bir anayasa kullanmayı öngörmesine karşın Fransa gibi bazı üye ülkelerin yaptıkları referandum sonucu halklarının bunu istememesi üzerine bu plan yürürlükten kalkmıştır. Bunun yerine ortak bir anlaşma uygulamaya koyulmuştur. Lizbon Anlaşması adı verilen protokol üye ülkelerce kabul edilmiştir. Örgüt başkent olarak Brüksel’i seçmiştir.

Avrupa Birliği Başkenti Neresi

Örgüt, altı ayda bir dönem başkanlarının başkanlığında toplanmakta ve yeni üye alımları da dâhil olmak üzere gündemi tartışmaktadır. Türkiye ilk tam üyelik başvurusunu 1987 yılında yapmış olmasına karşın hala AB’ye kabul edilmemiştir. Avrupa Birliği Başkenti Neresi Bunda Türkiye’nin Müslüman bir ülke olmasının etkisi büyüktür.

 

Türkiye’nin haricinde beş ülke daha AB’ye katılım için beklemektedir. Bunlar: Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya ve İzlanda’dır.