Endüstriler İçin Çalışan Sağlığı

16.04.2022
19
Okuma Süresi: 4 dakika
A+
A-
Endüstriler İçin Çalışan Sağlığı
oy

Endüstriler İçin Çalışan Sağlığı İş gücü, endüstrilerin mevcut çalışma ve işleyişleri içerisinde önemli yapı taşlarındandır. Yetişmiş, alanında uzman, donanımlı ve tecrübe sahibi çalışanlar içinde bulundukları firma, sektör ve endüstrilere sürekli olarak katkı sağlarlar. Teknoloji ile birlikte makineleşme, endüstriler için büyük önem taşıyıp, iş gücünün yerini almaya başlasa dahi, yetişmiş çalışanlar devamlı olarak endüstrilerin ihtiyaç duyacağı unsurların başında gelecektir. Teknolojinin gelişip devam edebilmesi de yetişmiş ve gelişmiş iş gücüne bağlıdır.

Endüstriler İçin Çalışan Sağlığı

Endüstriler için çalışan sağlığı büyük önem arz etmektedir. Endüstrilerde çalışan sağlığını korumak adına, iş ve işçi güvenliği mevzuatı belirlenmiş ve bunun uygulanmasını sağlamak adına kanuni yaptırımlar konulmuştur.6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, bu konuda oluşturulmuş kanunları belirtmektedir. Bu kanunlar işçilerin ve işyerlerinin mevcut üretimlerini sağlık ve güven ortamında sürdürüp, yönetebilmeleri adına oluşturulmuştur.

Endüstriler iş sağlığını tehdit derecesine göre sınıflandırılır. Bu derecelere göre uygulanması mecburi kurallara sahiptirler. Endüstriler İçin Çalışan Sağlığı Olası iş kazalarını önlemek ve olası iş kazaları esnasında yapılması gereken muameleleri, öğretmek adına çalışanlara çeşitli eğitimler verilir. Bu eğitimler, iş sağlığı ve güvenliği konusunda uzman kimseler tarafından yapılır. Belirli periyotlar ile bu eğitimler devam eder. Çalışma esnasında çalışanların kullanması zorunlu eşyalar tanıtılır. Endüstrinin barındırdığı tehlikelere göre baret, eldiven, iş kıyafetler vb. tanıtılır. İş yerinde tehlike oluşturabilecek makinelerin kullanımları, acil durumda yapılması gereken eylemler, kazana anında yapılması gereken davranışlar çalışanlara eğitim esnasında anlatılır.

İş Sağlığı

İş yerlerinde, çalışan sağlığını takip edip olası tehlike durumları karşısında endüstri ihtiyacına denk gelecek şekilde iş yeri hekimi bulunmaktadır. Bu hekim, endüstrinin içinde bulunduğu duruma ve konuma uygun olacak oluşabilecek mesleki hastalıkların önüne geçmek, bu hastalıklara karşı çalışanları bilgilendirmek ve kaza anında müdahale edebilmek adına çeşitli sağlık eğitimleri verir. Burada amaçlanan çalışan sağlığını muhafaza etmek ve olası tehlikeli durumlarda çalışanın hayati tehlikeye girmeden en yakın sağlık kuruluşa gidebilmesini sağlamaktır.

Endüstriler çalışanların sağlığına önem verdiği müddetçe iş sağlığını sağlamış olurlar. İş yerlerinde gerekli tedbirler alınmayıp olası bir kaza meydana geldiği zaman, çalışanların hayatları tehlikeye girdiği gibi üretim de aksayacaktır. Bu açıdan endüstriler öncelikle çalışan sağlığına dikkat ederler.