İmam Hatipler Dini Açıdan Doğru Mudur?

19.07.2022
24
Okuma Süresi: 4 dakika
A+
A-
İmam Hatipler Dini Açıdan Doğru Mudur?
oy

İmam Hatipler Dini Açıdan Doğru Mudur? Türkiye’ de eğitim sistemi son dönemlerdeki düzenlemelerle dini değerlere biraz daha önem veren bir görünüm almıştır. Öğrencilerin dini değerlerini öğrenmeleri, Din Kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin himayesinden çıkmış ve daha teknik bir şekle sokulmuştur.

İmam Hatipler Dini Açıdan Doğru Mudur?

Yapılan çalışmalardan biri de imam hatip okullarıdır. İmam Hatipler Dini Açıdan Doğru Mudur? Peki, bu kurumlar dini açıdan değerlendirildiğinde ne kadar doğrudur?

Dinde Gönüllülük Esastır

Din eğitimi amacıyla açılan bu okullarda, normal liselerdeki derslerin haricinde Kur’an-ı Kerim, tecvit, siyer, fıkıh dersleri de okutulmaktadır. Peygamber hayatı öğretilen bir kurumda, örneğin amaç gerçekten din öğretmekse, derslerde öğretilenlerin çocukların hayatında ne kadar uygulamaya geçtiği denetlenerek tespit edilmesi ve gerçek notlar bu tespitler üzerine verilmesi gereklidir. Çünkü din severek öğrenilmelidir. Dinde zorlama asla yoktur, olamaz da…

Bununla beraber, bu kurumlarda okuyan kız çocukları başları kapalı şekilde öğrenim görmekte ancak çoğu ailesinin tercihi üzere bu okullara gitmekte. Çünkü eğitim sistemimiz bunu gerektirmektedir. Sistem gereği çocuk ilkokul biter bitmez en yakın ortaokula oradan da en yakın liseye gitmek zorunda.

Bakıldığında her ilçenin her semtinde birden fazla imam hatip okulu var. Aileler geçmişten kaynaklı bastırılan dini duyguları sebebiyle, doğru ya da yanlışı ayırt edemeden bilinçsizce çocuklarını isteklerini sormaya gerek kalmadan bu okullara kayıt ettirmekteler. İşte bu durum dinle hiç bağdaşmaz, tam tersine çocukların ömür boyu dinden soğumasına sebep olur.

İmam Hatip Bilinci

Bu Kurumlarda her ne kadar din eğitimi veriliyorsa da; kuruma başlama yaşının erkene çekilmesi çocuklardaki bu bilincin oluşmasına engeldir. Çünkü çocuk din eğitimi görüntüsünde olsa da aslında o sıradan bir okula gitme havasındadır. İmam Hatipler Dini Açıdan Doğru Mudur? Allah’ a iman, Peygamber ve onun hayatı anlatılırken çocuklar bir çeşit goygoy peşindeler. Çünkü kimse onlara bu bilinci aktarmamıştır. Aktarsalar bile maalesef çocuklar bunu idrak edecek yaşta değildir.

Bu sebeple unutulmamalıdır ki, imam hatipler gerçekten güzel amaçlarla açılan kurumlardır. Büyükler, aileler olarak bizim görevimiz çocuklarımızı bu okullara gönderirken öncelikle çocuğumuzun dine bakış açısına zarar vermemeyi hedeflemeliyiz. Gönderelim zamanla alışır sever mantığı kesinlikle bırakılmalıdır.

Din eğitimi çocuğa sadece okulda sevdirilmez bunu çocuğun hayatına düzenine yansıtmak gerekir, Ona Müslümanca yaşamanın gereklerini tek başına okul veremez. Bu hususlar kesinlikle göz ardı edilmemelidir.