İbn-i Sina Kimdir? Eserleri

29.03.2022
4
Okuma Süresi: 4 dakika
A+
A-
İbn-i Sina Kimdir? Eserleri

İbn-i Sina asıl adı Ebu Ali el- Hüseyin olan bir alimdir. Horosan yakınlarındaki Belh kentinde dünyaya gelen İbn-i Sina, 980 yılında doğmuştur. Yaşadığı dönemde olduğu kadar kendisinden sonra gelenleri de etkileme gücüne sahip olan alimin felsefe ve fen alanlarında eserleri bulunur. Hekim ve filozof olarak adından sıkça söz ettiren İbn-i Sina iz bırakmış bir bilim insanıdır.

İbn-i Sina Kimdir?

İbn-i Sina’nın babası sarayda maliye katipliği yapan o döneme göre eğitimli kişiler arasında yer alır. Alimin eğitim yaşamında babasının da önemli katkıları bulunurken yaklaşık olarak 10 yaşlarındayken Kur’an-ı Kerim’i ezberlediği bilinmektedir. Hukuk ve mantık ilmi ile de ilgilenen bilim insanı ayrıca tıp ilmine karşı olan ilgisi ile bu alanda da eğitim almıştır.

İslam hukukuna da ilgi duyması bu alanda araştırmalar yapması ile neticelenmiş ve psikolojinin yanı sıra metafizik, müzik gibi çeşitli konulara da ilgi duymuştur. İbn-i Sina Kimdir? Buhara sultanının hastalığını tedavi etmesi neticesinde ise 18 yaşından sonra sarayın kütüphanesinden de yaralanabilmeye başlamıştır.

Eserlerinin çoğu Arapça olarak yazılmıştır. Bunun yanında Farsça yazılmış bir adet eseri de mevcuttur. Bilinen tüm Yunan filozoflarını inceleyen İbn-i Sina’nın, Aristo’nun “Metafizik” adlı kitabını Farabi’ye ait olan bir eseri incelemesinin ardından çözümlediği bilinmektedir. Avrupa’da Avicenna olarak tanınan bu alim 1036 yılında Hamedan’da vefat etmiştir.

İbn-Sina ve Metafizik

İbn-Sina birçok alanda incelemeler yapmış bir bilim insanıdır. Yunan filozoflarının eserlerinin yanı sıra birçok çalışmayı inceleme şansı bulan ilim insanı Kur’an-ı Kerim’deki Allah fikrini felsefecilerin tanrıları ile bir araya getirmeye çalışarak açıklamaya çalışmıştır. İbn-i Sina ve Metafizik dendiğinde tasavvufa hâkim olması ve kendi kültürü dışındaki pek çok eseri incelemesi sonucu geniş bir bakış açısına sahip olan alimin eserlerini anlamak gerekir.

İbn-i Sina metafiziğinin Aristo metafiziği ile benzerlik gösterdiği bilinmektedir. İbn-i Sina’nın bu tür eserlerinde deyimlerin yanı sıra terimlerin de daha açık ve anlaşılır olduğu görülmektedir. Metafizik bir felsefe disiplinidir. Bu disipline göre ise varoluş, varlık, uzay, zaman, tanrı gibi kavramlar açıklanmaya çalışılır.

İbn-i Sina Bazı Eserleri

İbn-i Sina yaşamı boyunca araştırmalar yapmış bir alimdir. Birçok eser bırakmış olan ilim insanının çeşitli türde kitapları bulunur. İbn-i Sina Bazı Eserleri ise şunlardır:

  • El Kanun fi’t-Tıb
  • Kitabü’ş Şifa
  • El-Hikmet’ül-Arudiyye
  • El-İşaret ve’-Tenbihat
  • Kitabü’l-Necat
  • Risale fi-ilm-ül-Ahlak