Uluslar Arası Ticarette Hizmet Sektörünün Yeri

26.04.2022
22
Okuma Süresi: 3 dakika
A+
A-
Uluslar Arası Ticarette Hizmet Sektörünün Yeri
oy

Uluslar Arası Ticarette Hizmet Sektörünün Yeri Hizmet sektörü verimliliği büyük ölçüde bir ülkenin günümüzün küresel ekonomisinde rekabet edebilme yeteneğini belirler. Bazı önde gelen ülkelerin karşılaştırmalı üretkenlik düzeylerinin analizi, fark yaratan faktörler hakkında bilgi sağlamaktadır. Üretimin önemi ile ilgili güncel olmayan fikirlere kapılan, tüm şeritlerin ekonomistleri genellikle hizmet sektörüne kısa süreli bir verim vermektedirler.

Uluslar Arası Ticarette Hizmet Sektörünün Yeri

Üretim, elbette ki sanayi uluslarının ekonomik sağlığı için gerçekten önemlidir. Ancak bugünlerde istihdam, uluslararası ticaret ve hatta üretim maliyetleri açısından hizmetler daha da önemli hale gelmiştir. Hizmet sektöründe istihdam edilen ülkelerdeki işçilerin çoğunluğu ile hizmetle ilgili kazançlar, milli gelirin ana belirleyicisi haline gelmektedir.

Hizmet verimliliğindeki iyileşmeler, Uluslar Arası Ticarette Hizmet Sektörünün Yeri imalat firmalarının uluslararası rekabet gücü üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Bu firmalar hizmet sektörünün müşterileridir, satın aldıkları fiyat ve kalite konusunda endişe duymamaları gerekmektedir. Hizmet sektörü, Türkiye ekonomisinin sanayi sektörünün satış değerinin yaklaşık yüzde 23’ünü temsil ettiği tahmin edilmektedir. Sonuç olarak, hizmetlerde yüzde 20’lik bir verimlilik dezavantajı, satış maliyetinin yüzde 4,6’sını oluşturduğu anlamına gelmektedir. Bu durum, bazı imalat şirketlerinin sağladığı karları keskin bir şekilde azaltacak ve hatta ortadan kaldıracak bir uygulama anlamına geliyor.

Yönetici ve Üst Seviyelerdeki Kişilerin Hizmette Rolü

Perakende bankacılıkta, sermaye teknolojisinin donanım teknolojileri biçimindeki yoğunluğu çalışanların verimlilik düzeyleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olmaktadır. Yöneticiler ve sistem uzmanları, düşük vasıflı iş gücünün çok etkili ve üretken olmasına izin veren organizasyon kurallarını ve bilgi sistemlerini oluşturabilirler. Uluslar Arası Ticarette Hizmet Sektörünün Yeri Burada önemli olan çalışanların mutlak beceri seviyesi değil, bu becerileri gerektiren işlerle belirli becerilere sahip çalışanların eşleştirilmesidir. Nitekim verimlilik farklılıklarını açıklayan en önemli faktör emeğin örgütlenmesidir. Hizmet çıktılarını sağlamak için emeğin diğer girdi faktörleri ile birlikte nasıl kullanıldığı oldukça önemli olmaktadır. Uluslararası ticarette hizmet sektörünü pozitif anlamda kullanmak büyük ölçüde üst seviyelerde görev yapan kişilerin ellerinde olmaktadır.