Transhümanizm Nedir?

14.10.2021
81
Okuma Süresi: 2 dakika
A+
A-
Transhümanizm Nedir?
oy

Transhümanizm Nedir? Transhümanizm, insanın yeteneklerinin arttırılması, arzu edilmeyen ve gereksiz birçok durumun ortadan kaldırılmasını amaçlayan ve bu amaç doğrultusunda teknolojik ve bilimsel gelişmelerden yararlanılması gerektiğini ileri süren bir harekettir.

Transhümanizm Nedir?

Kısacası, insanın fiziksel ve bilişsel yeteneklerinin geliştirilmesi, hastalık, ölüm gibi istenmeyen durumların ortadan kaldırılmasını isterler. Kelime anlamı olarak “geçiş insanı” anlamını taşımaktadır.

Transhümanizmin amacı nedir?

Transhümanistlerin amacı, insanı insan üstü bir seviyeye ulaştırmaktır. Amaç yalnızca insan ömrünü uzatmak değildir. Transhümanistlerin birçok hedefi vardır. Bunlar, insanın yaşam kalitesini ve uzunluğunu düşüren hastalıklara çare bulmak, yaşlanmayı durduracak bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek ve insanların bağışıklık sistemlerinin normalinden daha güçlü bir hale gelmesini sağlamaktır. Gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar sonucunda insan beyninin yalnızca %3’ünün kullanıldığı açıklanmaktadır. Transhümanizm Nedir?  Transhümanistler bu yüzdeyi daha yukarıya çekmeyi amaçlamaktadır. Bunu, biyoteknoloji ile gerçekleştirebileceklerine inanmaktadır.

Transhümanizmin sosyoekonomik etkileri nelerdir?

Bazı eleştirmenler, transhümanistlerin gerçekleştirmek istedikleri eylemlerin zengin-fakir ayrımının oldukça yüksek olduğu toplumlarda sosyo-ekonomik sorunların ortaya çıkmasına neden olacağını ileri sürmüştür. Bill McKibben, transhümanistlerin amaçladığı insan kapasitesini arttırma eyleminin ve bu doğrultuda geliştirilen yeni teknolojilerin, yalnızca zenginler tarafından ulaşılabileceğini ve bu durumun da zenginler ve fakirler arasında yeni sorunların doğmasına neden olacağını belirtmiştir.