Sosyolojide Çok Eşli Evlilik Nedir?

14.05.2018
720
Okuma Süresi: 3 dakika
A+
A-
Sosyolojide Çok Eşli Evlilik Nedir?
oy

Toplumdaki Evlilik Modelleri İnsanların tarihsel gelişim evresine bakıldığında farklı evlilik türlerinin olduğu görülmektedir. Sosyolojide Çok Eşli Evlilik Nedir?  Günümüz toplumlarında evlilik; iki karşı cinsin kendi iradeleri ile kabul ettikleri ve hukuki olarak onaylanan sevgi bağıdır. Modern toplumlardaki bu evlilik modeline gelene kadar farklı evlilik modellerinden geçilmiştir. Hatta dünyanın birçok yerinde hala geçmişteki evlilik modellerine rastlanmaktadır. Bu evlilik modellerinden en çok bilineni dünyanın birçok ülkesinde yasak olan ve suç sayılan çok eşlilik modelidir.

Sosyolojide Çok Eşli Evlilik Nedir?

Çok Eşlilik Ve Özellikleri Çok eşlilik diğer bir adı ile Poligami modelinde, erkek ya da kadının aynı anda birden fazla kişi ile evlenmesidir. Eğer bir kadın birden fazla erkek ile evleniyorsa Poliandri, erkek birden fazla kadın ile evleniyorsa Polijini evlilik denir.

Poligami Nedir –Kadınların birden fazla erkek ile evlenmesi geçmiş toplumlarda çok az rastlanan bir durumdur. Fakat Polijini evlilik modeli hala günümüzde bazı topluluklarda görülebilmektedir. Bu evlilik modeli son yıllarda azalış göstermiş olsa da geri kalmış, genel kültür seviyesi düşük topluluklarda halen rastlanabilmektedir. Bu modelde erkek egemenliği söz konusudur. Daha çok ataerkil topluluklarda görülür. Sosyolojide Çok Eşli Evlilik Nedir? Polijini de eşler arasında bir hiyerarşi söz konusudur. Bu durum eşler arasında çıkabilecek sorunları aza indirgemek için var olmuştur. İlk eş evin hakimidir ve ondan sonra gelenler onun hizmetinde olur. Bu modelde ilk eşten sonra gelenler kuma olarak da nitelendirilir.

Neden Çok Eşli Olmak İsyeriz

Poliandri modeli çok ender görülen bir evlilik modelidir. Daha çok Hindistan ve Nepal gibi topluluklarda rastlanabilir. Bu ülkelerde görülmesinin nedeni de kadın sayısındaki azlık ve erkeklerin ticaret yapmak için sürekli topluluktan uzaklaşmalarıdır. Bu evliliklerde meydana gelen çocuklar eşlerin hepsine baba der. Bizim ülkemizde tek eşlilik modeli var olsa da bazı doğu memleketlerde hala kuma getirme durumları görülmektedir. Ataerkil bir toplum olmamız ve soyun devamlılığının sağlanması nedeniyle kayıt dışı çok eşli evlilikler yaşanmaktadır.

 

Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.