Sektörel İhalelere Katılım Şartları

11.10.2019
0
Okuma Süresi: 4 dakika
A+
A-
Sektörel İhalelere Katılım Şartları
oy

Sektörel İhalelere Katılım Şartları Bu konuda İhaleye katılacak olanlardan, ekonomik ve maddi yeterlik ile teknik ve mesleki yeterliklerinin belirlenmesine alakalı olarak bazı belirlenmiş olan bilgi ve belgeler istenmektedir. Bunlar bir takım maddelerden oluşmaktadır. İhaleye katılım sağlayacak kişilerin maddi durumuna ilişkin bankalardan mali durum belgesi istenmektedir. İstekli kişinin iş hacmini gösteren toplam ihale veya ciro konusu iş ile ilgili taahhüdünde ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler olmalıdır.

Sektörel İhalelere Katılım Şartları

Zamanın Önemi

Teknik ve mesleki konularda yeterlilik belgesini belirtmek zorundadırlar. Devredilmiş işlerde sözleşme bedelinin yüzde sekseninin minimum ölçüde tamamlanması şartı konularak, Sektörel İhalelere Katılım Şartları son 15 yıl içerisinde geçici olarak kabulü yapılmış işleri ve kabul işlemi devam eden yapımlar ile hizmet konuları son 5 sene içerisinde olur işleri tamamlanan mallar ve hizmet alımlarına ilişkin deneyim gösteren bir takım belgeler olmaktadır. Uygulanacak olan ihale usulü ve ihaleye katılma şartları, istenilen belgelerin neler olduğu gibi birçok madde göz önünde bulundurulmaktadır. İhale olacak yer ve yerlerin güvenliği konusu da oldukça önem taşımaktadır.

Tabi istekli olanlara şart olarak gösterilen maddelerin her biri ihalenin başından sonuna kadar güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır. İhale zamanından öncesindeki 5 yıl içinde, ihaleyi yapan kuruma yaptığı işler sırasında meslek veya iş ahlakına aykırı olabilecek faaliyetlerde bulunduğu bu kurum tarafından ispatlanması lazımdır. Bazı maddeler kapsamında istenilen belgelerden hangilerinin taahhütname biçiminde sunulabileceği daire tarafından belirlenir.

Gerçeğe aykırı olan hususlar içeren taahhütname arzı veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınmış durumu teşvik eden belgelerin o sözleşmenin imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda bulunanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir olarak kaydedilir. Teklif edilen konuların ihale zamanına kadar nereye verileceği konusu gibi şartlarda mevcuttur.

Kanun Maddelerine Ulaşmak

Bu Kanun içerisine giren işlerden dolayı yargı organları kanalıyla herhangi bir ceza verilmiş olan kişi ve yerler, Sektörel İhalelere Katılım Şartları bu Kanun bünyesine giren bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca bu Kanun maddesinin ve ilgili diğer mevzuat konularının uygulanması ile görevli ve yetkili olan kadrolara atanamaz veya buralarda görev alamazlar. Sektörel olarak ihaleye katılacak olanların kanun maddelerini iyi bir şekilde araştırması lazımdır.

Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.