Sanayi Şirketleri Nedir?

28.04.2022
105
Okuma Süresi: 3 dakika
A+
A-
Sanayi Şirketleri Nedir?
oy

Sanayi şirketleri hammaddeleri veya yarı işlenmiş maddeleri çeşitli yollarla işleyip kullanıma hazır hale getirerek kar elde etmeyi amaçlayan şirketlerdir. Bir sanayi tesisinin kurulması için çeşitli koşullar gerekir. Sanayi Şirketleri Nedir? Bu koşullar şöyle sıralanabilir; sermaye, enerji, hammadde, ulaşım ve pazarlama ağı, iş gücü ve teknik eleman.

 Dünyada ve Türkiye’de Sanayinin Gelişimi

Dünyada sanayinin gelişmesi 18. yüzyılda İngiltere’de yaşanan sanayi devrimi ile başlamıştır. Bunun sonucunda Avrupa’da üretim artmış ve insanların refah seviyesi yükselmiştir. Bugün gelişmiş dünya ekonomilerinin hepsinin sanayileşmiş ülkeler olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin sanayileşme süreci Cumhuriyet’in kurulmasından sonraki dönemde başlamış ve son 40 yıl içinde hızla gelişmiştir. Sanayi Şirketleri Nedir? Çünkü Osmanlı İmparatorluğu döneminde devletin ekonomisi tarıma dayalıdır ve dönemin sosyo-ekonomik şartları nedeniyle endüstri sektörünün gelişmesi açısından atılan adımlarda başarıya ulaşamamıştır.

 Türkiye’de Sanayinin Coğrafi Dağılımı

Ülkemizde sanayi şirketleri 7 farklı kategoride toplanmıştır. Bunlar; kimya, gıda, tekstil, orman ürünleri, maden, makine ve çimento, cam, seramik sanayiden oluşmaktadır.

Sanayi Şirketleri Nedir?

Türkiye’deki sanayi şirketlerinin dağılımını coğrafi olarak inceleyecek olursak, ülke sanayisinin %60’lık diliminin Marmara bölgesinde toplandığını görürüz. Bunun başlıca nedenleri arasında, Marmara bölgesindeki ulaşım ağının daha gelişmiş olması, ülkemizin en büyük iş gücünün bu bölgede toplanması ve en büyük şehrimiz olan İstanbul’a yakınlık faktörleri olduğunu görebiliriz.

2016 yılında Türkiye’de bulunan en büyük 500 sanayi şirketinin toplamda 434 milyar TL’lik üretimden 195,4 milyar TL’si İstanbul’daki şirketler tarafından üretilmiştir. Bu sıralamada ikinci sırayı ise Kocaeli ilindeki şirketler yer almaktadır. Sanayi Şirketleri Nedir? Üçüncü sırada ise İzmir yer almaktadır. Satış rakamları dışında illere göre şirket sayısını inceleyecek olursak, 500 sanayi şirketinin 182 tanesi İstanbul, 40 tanesi İzmir ve 32 tanesi Kocaeli şehrinde bulunmaktadır.

Türkiye’nin büyük sanayi şirketleri arasında Türkiye Petrol Rafinerileri, Ford Otomotiv, Arçelik, Aygaz, Petkim Petrokimya Holding ve Vestel Elektronik şirketleri başta gelmektedir.