Sanayi Hayat Eğrisi Üzerinde Türkiye’nin Konumu

10.08.2019
59
Okuma Süresi: 3 dakika
A+
A-
Sanayi Hayat Eğrisi Üzerinde Türkiye’nin Konumu

Sanayi Hayat Eğrisi Üzerinde Türkiye’nin Konumu Son zamanlarda oldukça hızlı teknolojik gelişmelerin yanında dünyadaki ticaretin giderek serbestleşmesi ile birlikte rekabet hızla artmaktadır. Türkiye sanayi ortamında kendini göstermek için jeopolitik yapısını kullanarak hareket etmek zorundadırlar. Gelişmiş ülkelerde çeşitli materyaller ile kendi sanayilerini destekleyerek yapısal rekabet ve uyum güçlerinin sürdürülmesi yönünde politikalar çıkarmaktadır.

Sanayi Hayat Eğrisi Üzerinde Türkiye’nin Konumu

Bu gelişmeler doğrultusunda, bilim ve teknoloji politikalarını ön sıralara taşımakta ve ar-ge çalışmalarına daha fazla kaynak ayrılmasını gerektirir. Bu zaman zarfında bir yandan taraftan Avrupa Birliği ile bütünleşmeye uğraşan, diğer taraftan ucuz maliyetli iş gücüne hâkim olan ülkelerin rekabet zorlamasıyla karşı karşıya kalan Türk imalat ve sanayi için, stratejiler ve politikalar yüksek önem taşımaktadır.

Rekabet Gücü

Ülkemizin rekabet gücünün daha yükseklere çıkabilmesi için büyümenin ana kaynağına inen ve sektörel kalkınma önceliklerini esas alan, hızlı bir verimlilik sağlayan uzun vadeli bir sanayi politikasına son derece ihtiyaç duyulmaktadır. Tabi bütün gelişmeler ile birlikte sanayi hayat eğrisi büyük önem taşımaktadır. Bir ülkedeki sanayi stratejisine esas teşkil eden değişkenlerden birisi de global ortamdaki sanayide gelişmeler ve eğilimlerdir.

Neler Yapılmalı?

Bu kapsamda küresel sanayi eğilimlerini belirlemek ve ülkemizin sanayi politikası için genel bir bakış açısı oluşturmak amacıyla. Türkiye’nin sanayi konusunda nasıl bir değerlendirme ve çalışma yapılmasının gerekliliği karşımıza çıkmaktadır.

Sanayi stratejisi, küresel anlamda yaşanan gelişmelerin yanında. Sanayilerin iç taleplerinde büyüme, katma değer kapasitesi, ithal ve yerli girdi bağımlılığı. Kullanma kapasitesi, sermaye malları teknolojisi ve ürün teknolojilerinde dışa bağımlılık, net olarak döviz kazandırma kapasitesi, nitelikli işgücü çıkarma kapasitesi ile diğer tarafta sanayiler için sağladığı dışsal yararlar gibi daha pek çok değişkeni göz önünde bulundurmalıdır. Sanayi Hayat Eğrisi Üzerinde Türkiye’nin Konumu İşte İstanbul Sanayi Odası bu konuda Türkiye’nin sanayileşme stratejisine katkı sağlamak amacıyla hazırladığı, “Global Sanayi Eğilimleri ve Türkiye İçin Değerlendirme” konulu raporunu ilgili tüm kişi ve kuruluşlar için faydalı olacağını düşünmektedir.