Öğrencilerin Tabletleri Eğitim Dışında Kullanması

13.07.2019
6
Okuma Süresi: 4 dakika
A+
A-
Öğrencilerin Tabletleri Eğitim Dışında Kullanması
oy

Öğrencilerin Tabletleri Eğitim Dışında Kullanması İnternet imkanlarının arttığı ve internete olan erişimin kolaylaştığı günümüzde, farklı konular ve sayısız uygulamaların yer aldığı internet sektörü hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır. Hayatımızı kolaylaştırdığı konulardan birisi de hiç şüphesiz eğitim alanında sunduğu imkanlar ve olanaklardır.

Öğrencilerin Tabletleri Eğitim Dışında Kullanması

İnternet erişimi bilgisayarlar, tabletler ve mobil telefonlar sayesinde rahatlıkla sağlanabilir hale gelmiştir. Ülkemizde internetin eğitim alanında yardımcı olacak şekilde kullanılabilir olması üzerine yapılan proje çalışmaları kapsamında, seçilen bazı pilot okullarda öğrencilere eğitim yardımcısı olarak tablet dağıtılmış ve bu tabletlerin öğrencilerin eğitimlerine katkısı üzerine araştırmalar yapılmaya başlanmıştır.

Tabletlerin Öğrencilere Sağladığı Katkılar

Öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılan tabletler ile eğitimlerinde faydalı olabilecek uygulamalar kullanılmaya başlanmıştır. Öğrenciler dersleri görsel olarak takip edebilme imkanı bulmuş ve işlenilen konulara olan dikkatleri artmıştır. Bu tabletler sayesinde, öğrenciler için okulda öğrendikleri dersleri daha iyi kavrayabilecekleri uygulamalı ödevler verilmeye başlanmıştır. Böylece ödev yapmak öğrenciler için daha zevkli bir hale dönüşmüş ve öğrencilerin derslere olan ilgi ve alakaları artmıştır.

Okullarda öğretmen kontrolünde kullanılması amaçlanan tabletlerin, okul dışı zamanlarda ise öğrenci velilerinin kontrolü altında kullanılması istenmiştir.

Tabletlerin Öğrenciler Üzerindeki Olumsuz Etkileri

Çocukların eğitimleri konusunda ailelerin oynadıkları rol oldukça önemlidir. Çünkü çocuklar için iyi bir eğitim ancak eğitim konusunda bilinçli olan anne ve babaların destekleri ile sağlanacaktır. Okullarda öğretmenler tarafından belirli bir disiplin çerçevesinde verilen eğitim ve öğretimin, evlerde aileler tarafından da devam ettirilmesi büyük önem arz etmektedir. Öğrencilerin Tabletleri Eğitim Dışında Kullanması Ancak yeterli eğitim bilincine sahip olmayan ailelerde, çocukların okul dışı zamanlardaki eğitim sürecinde büyük bir kontrol eksikliği meydana gelmektedir.

Nitekim internetin cazibesi çocukları etkisi altına alabilmekte ve dış etkenlerin olumsuz yönlendirmelerine maruz kalabilmektedirler. Okulda bulundukları süre zarfında eğitim maksadıyla kullandıkları tabletleri, okul dışında oluşan otorite eksikliğinden dolayı farklı amaçlar ile kullanmaktadırlar. Özellikle internetten aktif olarak oynanılan oyunların artması ve sosyal medya kullanımının yaygınlaşması nedeniyle, öğrencilerin dikkatleri eğitim dışında başka taraflara çekilmektedir. Dolayısıyla aile kontrolünde olmayan çocuklar kendilerine eğitim maksadıyla dağıtılan bu tabletleri başka amaçlarla ile kullanabilmektedirler. Bu nedenle ailelerin bu konuda dikkatli olmaları gerekmektedir.