Isı Pay Ölçer Nedir?

19.07.2021
107
Okuma Süresi: 5 dakika
A+
A-
Isı Pay Ölçer Nedir?
oy

Isı Pay Ölçer Nedir? Bir ısı pay ölçer, ısıl enerji tüketim değerlerinin ölçülerek ısıtma maliyetlerinin hesaplandığı cihazdır. Litre veya gram gibi fiziksel bir parametreyi ölçmediği ve sadece matematiksel algoritmalar gösterdiği için yardımcı bir cihaz olarak tanımlanması daha doğrudur. Isı pay ölçer ile kullanılan bina için toplam ısıtma tüketiminin orantılı bir miktarı temsil edilir.

Genel anlamda her bir radyatörden yayılan enerji miktarını ölçen ısı pay ölçer cihazları sinyallerin ulaşması ile çalışır. Cihazın arka tarafında bulunan iletken malzemeden oluşan bir panel radyatör tarafından tüketilen enerji ile ilgili sinyalleri göndermekle görevlidir. Sinyallerin iletilmesi buharlaşma ilkesi göre çalışan ayrıcılar ve elektronik ayırıcılar olarak iki ana yöntemde gerçekleşir.

Buharlaşma ilkesine göre çalışan ayırıcılar:

Buharlaşma ilkesine göre çalışan ayırıcılar, arkasında kılcal bir boru bulundurur. Radyatörden gelen ısı ile kılcal boruda ki sıvı buharlaşır. Radyatörden yayılan ısı miktarı ile orantılı olarak sıvı buharlaşır. Böylelikle radyatörün enerji tüketimi buharlaşma derecesi ile belirlenir.

Elektronik ayırıcılar:

Elektronik ayırıcılar bir veya iki ısıl sensör ile teçhiz edilebilir. Ayırıcının alt kısmında bulunan iletken malzemeden yapılmış bir bileşen, bir elektrik devresi bir LC ekranından oluşur. Her ikisi de ayırıcının alt kısmında bulunan iletken bir malzemeden yapılmış bir bileşen, bir elektrik devresi ve bir LC ekranından oluşur.

Tek sensörlü bir sistem radyatörün yüzey sıcaklığını ölçer. İki sensör bulunduran cihazlarda ise birinci sensör radyatör sıcaklığını ölçerken ikinci sensör oda sıcaklığını ölçer, bu cihazlarda tüketim iki sıcaklık arasındaki fark bulunarak hesaplanır.

Isı Pay Ölçerin Kullanımının Yararları Nelerdir?

Isı pay ölçer cihazlarının kullanımında sağlayacağı yararlar söyle sıralanır:

 • İlk donanım ve bakım masrafları ekonomik olan ısı pay ölçerler kullanıldığı binalarda tasarruf sağlar.
 • Tasarruf sağlanması halinde kalorifer sisteminin daha az zarar görmesi sağlanır.
 • Daha az ücretle binada eşit ısınma sağlanır.
 • Ev sakinlerinin olmadığı boş dairelerde de ısı pay ölçer sayesinde enerji tasarrufu sağlanır. Isı Pay Ölçer Nedir? Hava sıcak olduğunda ise pencere açmak yerine kalorifer vanasının kısılması teşvik edilir.

Kullanımının birçok yararının görüldüğü bu cihazlar, bina sakinlerince doğru kararlar ve doğru hesaplamalar yapıldığında yararını net bir şekilde gösterir.

Isı Pay Ölçerin Kullanıma Alınması

Isı pay ölçer cihazlarının kullanıma alınma sırası şöyledir;

 • Bina sakinleri ile ortak karar alınır ve bu karar enerji harcamalarının hesaplanmasını içerir. Hesaplamada harcamaların %70 ‘i ısı pay ölçer göstergesi sonucunda hesaplanır ve kalan kısım bina sakinleri arasında paylaştırılır.
 • Kararda umumi alanların nasıl bir paylaşım izlenerek hesaplamaya katılacağı konuşulur.
 • İzolasyon alanları hesaplara katılarak veya katılmayarak hesaplamalar ona göre düzenlenir.
 • Anlaşılan firma ile kararlar doğrultusunda uygun ısı pay ölçer seçimi yapılır. Isı Pay Ölçer Nedir? Montaj öncesinde kalorifer tesisatındaki su bina sakinleri tarafından boşaltılır. Aynı zamanda radyatör önlerinin de boşaltılması önemlidir.
 • Montaj günü belirlenir ve firma montajı gerçekleştirir.
 • Isı pay ölçer değer okuması yine firma tarafından belirlenen bir tarihte yapılır.
 • Hesaplama işlemlerinde bina sakinlerine gelen yakıt faturaları önemlidir, firma ile paylaşılmalıdır.
 • Tüm basamaklar itina ile gerçekleştirildiğinde ısı pay ölçer cihazı kullanıma hazırdır.