Hristiyanlık Dininde İmam Hatip Benzeri Okullar

30.07.2022
532
Okuma Süresi: 4 dakika
A+
A-
Hristiyanlık Dininde İmam Hatip Benzeri Okullar
oy

Hristiyanlık Dininde İmam Hatip Benzeri Okullar Modern okulların ortaya çıkmasından önce, eğitim sisteminin dini eğitim veren kurumlar ile sürdürüldüğü belirtilmektedir.

Hristiyanlık Dininde İmam Hatip Benzeri Okullar

17. Ve 18. yüzyıllarda kapitalizmin ortaya çıkışı ve Fransız Devrimi etkileri ile modern ve yaygın eğitim süreci başlamıştır.

İlk Okullaşma Faaliyetleri

Hristiyanlık M.S. 313 yılında Roma İmparatoru Konstantin’ in Milan Fermanı’nı yayınlaması ile ilk kez bir devletin resmi dini olarak kabul edilmiştir. Bu gelişme sonrasında Hristiyanların okullaşma faaliyetleri yaygınlaşmıştır.

Hristiyanlık Dininde İmam Hatip Benzeri Okullar

Katechete Okulları (Kateşet) Okulları

M.S. II. Yüzyıl sonlarına doğru Hristiyanlık Dinini savunabilecek ve yayabilecek din adamlarının yetiştirilmesi amacı ile Katechete (Kateşet) okulları kurulmuştur. Okullardan ilkinin İskenderiye’ de, ikincisinin Antakya’ da kurulduğu bilinmektedir.

Manastır Okulları

Aynı amaç ile M.S. V. Yüzyıldan itibaren Manastır Okulları açılmaya başlanmıştır.

Manastırlar genel olarak şehir merkezlerinden uzak alanlarda kurulmuştur. Hristiyanlık Dininde İmam Hatip Benzeri Okullar  Yaklaşık 9, 10 yaşlarındaki çocuklar, sosyal alanlarından soyutlandırılarak, uzun yıllar süren sıkı bir eğitim ile Hristiyan Dinine bağlı kişiler haline getirilmiştir.

Aslında birer okul olarak kurulmalarına karşın, Manastırlar aynı zamanda ibadethane ve kültür merkezi hizmeti de vermiştir. Orta Çağın ilk yıllarında Manastırlar eğitim alanında öncülük yapmıştır.

Manastır Okullarına gönderim talebi çocukların aileleri tarafından, gönüllük esasıyla yapılmıştır.

İncil metinleri ve tefsirleri, önemli din adamlarının hayat hikayeleri, ilahiler başlıca eğitim konularını oluşturmuştur. Okullara yeni başlayanlara dini eğitim ile birlikte okuma, yazma eğitimi de verilmiştir. Ayrıca matematik, astronomi gibi dersler de temel dersler arasında gösterilmiştir.

Hristiyan Dinine uygun bireyler yetiştirmek kadar misyonerlik faaliyetlerini sürdürecek kişiler yetiştirmek, Manastırların önemli amaçları arasında sayılmıştır.

Şövalye Eğitimleri

Fransa’ da, 11. ve 12. Yüzyıllarda Şövalye Eğitimleri, Hristiyan Dinini savunmak için gerekli bilgileri öğretmek üzere oluşturulmuştur. Ata binme, çeşitli savaş silahlarını kullanma gibi eğitimlerin de olduğu bu süreçte amaç dini savunan savaşçılar yetiştirmektir.

Şehir Okulları

  1. yüzyıl sonrasında okuma ve yazma eğitimi yanında dini eğitimler verilen şehir okulları yaygınlık göstermiştir. Hristiyanlık Dininde İmam Hatip Benzeri Okullar  Bu okullar, Osmanlı Döneminde imam ve hatip yetiştiren medrese tarzı okullara benzemektedir.

Üniversiteler

  1. yüzyıldan itibaren, Avrupa’ da temelleri klişedeki eğitim sistemine dayanan, üniversiteler varlığını göstermeye başlamıştır. Bu arada din insanlara hangi yolu gösterir yazımıza bir bakın.