Hizmetlerin Daha Geliştirilmesi Gerekliliği

17.08.2019
12
Okuma Süresi: 4 dakika
A+
A-
Hizmetlerin Daha Geliştirilmesi Gerekliliği
oy

Hizmetlerin Daha Geliştirilmesi Gerekliliği Dünyada ekonomiye yön veren temel sektörlerden biri olan hizmet sektörü! 950’li yıllarda büyümeye başlamış ve son yıllarda tarım ve sanayi sektörüne kıyasla üstünlük sağlamıştır. Bunun gelişmenin temel nedeni ise hizmet sektörünün daha çok gelir getiren ve ülke kalkınmasında daha büyük paya sahip olan sektör konumunda olmasındandır.

Hizmetlerin Daha Geliştirilmesi Gerekliliği

Diğer nedenler arasında ise halkın gelirinin ve boş zamanının artması, kadınların çalışma hayatına girmesi, farklı fikir ve ürünlerin meydana gelmesi, ekolojik dengeye önem verilmesi olarak gösterilebilir.

 Ülkemizde Hizmet Sektörü

Türkiye’de istihdam yaratmak amacıyla endüstrinin gelişmesine paralel olarak 1960-70’li yıllarda tarım sektörünün ekonomideki payı azalırken hizmet sektöründe önemli ölçüde büyüme gerçekleşmiştir. Bugün ekonomimizdeki sektör dağılımına baktığımızda hizmet sektörü, sanayi ve tarım sektörlerine göre en büyük paya sahiptir.

Sanayi sektörünün köylerden kentlere göç eden nüfusuna iş istihdamı yeteri kadar sağlayamamasından kaynaklı hizmet sektörü önemli ölçüde gelişme göstermiş ve istihdam yaratmıştır. Hizmetlerin Daha Geliştirilmesi Gerekliliği  Ancak dönemin koşullarında yeterli sanayisi olmayan ülkemizde hizmet sektörünün sanayi sektöründen hızlı gelişme göstermesi yeni bir istihdam sorununu ortaya çıkarmış ve üretimsel ilerlemenin durmasıyla birlikte dışa bağımlı büyümelere neden olmuştur.

Bu durum ise sektörde gerçekleşen büyümenin sağlam temeller üzerine gerçekleşmediğinin göstergesidir. Bu nedenle ülkece çalışanlardan şirketlere, halktan devlete herkes tarafından hizmet sektörüne daha çok önem verilmesi ve taviz verilmeden bu hizmetlerin gerçekleşmesine katkı sağlamak gerekmektedir. Unutmamak lazım gayri safi milli hasılada hizmet sektörünün payı oldukça büyüktür.

 Hizmet Sektörünün Önemi

Ülkemizdeki hizmet sektörünün gelişmesi ülkenin kalkınması açısından önemli rol oynamaktadır. Hizmet sektörü kapsamına baktığımızda başta turizm olmak üzere, dinlenme ve eğlence hizmetleri, reklam, haberleşme, lojistik, danışmanlık, eğitim, sağlık, müteahhitlik, seyahat, mağazacılık, spor, sosyal, sigorta, emlak, gümrük, çevre, ulaşım, banka, kültür ve mali hizmetleri gibi daha birçok faaliyet alanını kapsamaktadır.

Bu faaliyet alanlarının ekonomideki yeri de azımsanamayacak kadar azdır. Dolayısıyla hizmet sektörünün gelişmesi ülkenin ekonomik olarak kalkınmasını, ülkeye sıcak para ve döviz girmesini, dış borçların azalmasını sağlayacaktır. Tabi bu hizmetlerin gelişmesi, ülkemize bu hizmetler çerçevesinde ekonomik girdi çıktıların gerçekleşmesi için dış ülkelere karşı güvenli ülke statüsünde olduğumuzu hukuki hizmetlerimizle de sağlamamız gerekmektedir.

Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.