Hizmet Sektörü İhracatı 

28.04.2022
14
Okuma Süresi: 5 dakika
A+
A-
Hizmet Sektörü İhracatı 
oy

Hizmet Sektörü İhracatı İhraç dendiğinde ilk aklımıza paletler üzerinde ürünlerin konteynerlere yüklenmesi geliyor olabilir. Halbuki ihracat sadece ürünler için geçerli değildir. Hizmet ihracatı da ihracat kalemleri arasında yer almaktadır.

 Hizmet Nedir

Hizmet, Arapça kökenli bir kelime olup Türk Dil Kurumu hizmet kelimesini birine yarayan bir işi yapma veya birinin işini görme şeklinde tanımlamaktadır. Hizmet Nedir Yani birisinin işine yarayan bir iş, hizmet olarak adlandırılmaktadır. Ürün sattığınızda da hizmet veriyorsunuz fakat ürün bedeli içerisinde hizmet bedeli de bulunuyor ve bunun için ekstra fatura kesilmiyor.

 Hizmet İhracatı

Yerleşik bir firmanın verdiği hizmeti yurt dışındaki bir firmaya yapması durumuna, hizmet ihracatı denmektedir. Hizmet ihracatı da ürün ihracatında olduğu gibi KDV’den muaf tutulmaktadır. Çıkarılan 3065 sayılı kanunda bir hizmetin ihracat kapsamında sayılması için gerekli şartlar kısa ve net olarak açıklanmıştır. Buna göre Türkiye’de hizmet verilmeyecek ve hizmetten yurt dışında yararlanılacaktır.  Hizmet İhracatı Yani hizmet Türkiye’deki bir firmaya verilmeyecektir.

Hizmet Sektörü İhracatı 

Kurallar ne kadar net olsa da uygulamada kafa karışıklığı olabilmektedir. Birkaç örnek vermek durumu netleştirecektir. Türkiye’de yerleşik ABC Mühendislik Tasarım Ltd. Şti. Firması Almanya’daki DEF firması ile sözleşme yaptığını, bu Almanya’da yapılacak bir inşaat için sözleşmeye istinaden gerekli bina proje çizimi yapıldığını kabul edersek bu proje çizimi için faturayı Türkiye’deki yerleşik ABC Mühendislik Tasarım Ltd. Şti. Firması Almanya’daki DEF firmasına kesecektir. Bu da hizmet ihracatı olacaktır. Hizmet Sektörü İhracatı Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bu hizmet ihracından KDV tahsis edilmeyecektir. Başka bir örnek verecek olursak; İsviçre’deki bir firmanın, balık ve deniz ürünleri pazarı hakkında Türkiye’deki bir şirketten bir araştırma raporu talep ettiğini kabul edersek, Türkiye’deki anlaşmalı şirketin hazırlandığı raporu Türkiye koşullarında hazırladığından, hizmeti alan firmanın yurt dışında olduğundan ve rapordan da yurt dışında yararlanacağından hareketle bu hizmeti de hizmet ihracatı olarak değerlendirebiliriz.

Ancak yurt dışı merkezli XY teknoloji firması, Türkiye’de kendi ürünlerini pazarlamak için İstanbul’da bir büro açtığı, Türkiye’deki bir firmadan pazar araştırması için danışmanlık aldığı bir hizmet durumunda hizmet ihracatından söz edemeyiz.

 Hizmet İhracatı Sektörleri

Hizmet ihracatı yapılan sektörlere bakıldığında ilk akla gelen turizm olmaktadır. Daha sonra inşaat ve taşımacılık da popüler sektörlerdendir. Taşımacılık sektöründe mal ticareti için navlun ve yolcu taşımacılığından oluşmaktadır. Hizmet İhracatı Sektörleri Mal taşımacılığı ücretleri, navlun olarak adlandırılmaktadır. Yolcu ve bagaj taşımacılığı ise diğer taşımacılık hizmetleri olarak geçmektedir.

Yurt dışında yerleşik firmalara veya kişilere, Türkiye’de yerleşik sigorta şirketlerinden yapılan sigortalardan oluşan gelirler de sigorta hizmet ihracatı kapsamında incelenmektedir. Örnek olarak yurt içinde WQP bankasının, yurt dışında kişilerden aldığı komisyon finans hizmetleri kapsamında belirtiliyor ve hizmet ihracatı olarak gerçekleşmektedir. Hizmet Sektörü İhracatı Türkiye’de 2023 yılında hedeflenen hizmet ihracatı ise 150 milyar dolardır. 500 milyar dolar ihracat hedefinin %30’unun ihracattan gelmesi hedeflenmektedir. Yani özetle hizmet sektörü ve hizmet ihracatı ülkeler açısından önemli bir gelir kaynağı olmaktadır.