Evde Bakım Aylığı (Maaşı) Nasıl Alınır

24.07.2021
45
Okuma Süresi: 4 dakika
A+
A-
Evde Bakım Aylığı (Maaşı) Nasıl Alınır
oy

Evde Bakım Aylığı ( maaşı) Nasıl Alınır Evde bakım aylığı yani maaşı, engellilerin bakımını üstlenen kişilerin refahını sağlamak için her ay verilen düzenli bir ödeme sistemidir. Bu aylığa hak kazanabilmenin yolu ise belirli koşulları sağlıyor olmaktan geçiyor.

 Evde Bakım Aylığını Kimler Alabilir?

Aynı evde yaşayan, %40 ve üzeri engelli raporu olan bir hastaya bakan ve yeterli gelir düzeyinde olmayan kişilere bu imkan sağlanır. Bununla beraber engellinin raporunda ağır engelli kutusunun kurul tarafından ‘evet’ olarak işaretlenmiş olması gerekir. Engellilik durumundaki koşulların yanı sıra belirlenmiş ekonomik gelir düzeyinin uygunluğunda, rapor ile birlikte ‘ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ ne başvuru yapılabilir.

 Evde Bakım Aylığı İçin Gerekli Şartlar

Evde bakım aylığı için gerekli bazı ekonomik ve bakıma muhtaçlık şartlarını sağlamak gerekiyor. Aylığı alabilmek için gereken koşullar şu şekildedir;

* 16.12.2010 tarih ve 27787 sayılı resmi gazetede yayınlanan” Özürlülük ölçütü, sınıflandırması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmelik” kıstasına uygun olarak verilen, engelli sağlık raporuna sahip olmak. Bu raporda, %40 ve üzeri engelli ve ağır engelli durumu ‘evet’ olarak seçilmiş olmalıdır.

*Hane içi her türlü aylık gelirler toplamının, kendilerinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısına bölünmesinden sonra, yıllık net asgari ücret tutarının 3te 2sinden az olduğu bakım raporuyla kanıtlanmalıdır. ( ailede bulunan üvey evlatlar ve askerlik görevini yapanlar dahil edilir. Varsa öğrencilerin aldığı burslar ve öğrenim kredileri, gelirler toplamından ayrı tutulur)

*Engellinin belirli yaşamsal faaliyetlerini yardım almadan yerine getirememeli ve bakıma muhtaç durumda olmalıdır. ( yemek yeme, yürüme vb. )

*30.07.2006 tarih 26244 sayılı ‘Bakıma muhtaç engellilerin tespiti ve bakım esaslarının belirlenmesine ilişkin yönetmelik’ kapsamında bakım ihtiyacının karşılanması gerektiğine dair rapor sahibi olmak mutlaktır.

Bu koşulları sağladığınız takdirde evde bakım maaşına hak kazanmış olursunuz.

 Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Öncelikle başvuru için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından başvuru evrakları alınmalıdır. Diğer elde edilmesi gereken evrakları ve işlemleri sırasıyla şu şekilde dile getirebiliriz;

*SYDV’ den aldıkları sevk ile birlikte yetkili hastanelerden sağlık raporu alınır.

*Muhtaçlık kararı belgeleri il veya ilçe idare kurulundan temin edilir.

*SYDV tarafından incelendikten sonra, bütün şartları sağlayanlara engel durumuna göre gerekli aylık bağlanır.

Evde bakım maaşı alan kişiler, bu aylığa ek olarak 65 yaş üstü aylığı da alabilirler. Bunun için de gerekli şartlara uygunluk ve ayrı bir müracaat gereklidir.

 Evde Bakım Maaşı Ne Kadar?

2021 yılı itibariyle evde bakım aylığı 1.544.61 TL olarak belirlenmiştir. Evde bakım parasını alacak kişinin maaşının olması, hane gelir dağılımı kuralını karşıladığı taktirde bir sorun teşkil etmez. Fakat bakım veren kişinin ev dışında çalışması, hastanın bakımını aksatabileceğinden kabul şartlarına uyum sağlamaz. Sağlık kurulundan engelli raporu alınması dışında, hastanın bu işlemler boyunca mevcut bulunması gerekli değildir.