Elektrik Ürünlerinde Endüstri Ne Durumda?

26.04.2022
36
Okuma Süresi: 3 dakika
A+
A-
Elektrik Ürünlerinde Endüstri Ne Durumda?
oy

Elektrik Ürünlerinde Endüstri Ne Durumda? Ülkemizde elektrik üretimi daha çok doğal gaz ve kömür santrallerinden elde edilmektedir. Bu durum endüstrimizi maliyet olarak etkilemektedir. Çünkü doğal gaz ve kömürün büyük kısmı ithal edilmektedir. Oysa ki ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyeli yüksektir. 2013 yılından itibaren devletimizin vermiş olduğu teşviklerle özellikle güneş enerji santrallerinde bir artış görülmektedir. Fakat şu andaki duruma bakılacak olursa üretimimizin büyük çoğunluğu ithal ürünlerden yapılmaktadır.

Elektrik Ürünlerinde Endüstri Ne Durumda?

Örnek vermek gerekirse tüketimin azaldığı yaz aylarında bir günde Türkiye elektrik üretimi şu şekilde gerçekleşmiştir:

Kaynak Türü Kaynak cinsi Kullanılan ürün Üretim(kWh) Tüm üretim içindeki yüzdesi

  • İthal Fosil Doğal gaz 279.908.370 29,53%
  • İthal Fosil İthal Kömür 199.770.160 21,07%
  • Yerli Yenilenebilir Hidrolik 190.326.390 20,08%
  • Yerli Fosil Taş Kömürü ve Linyit 123.879.090 13,07%
  • Yerli Yenilenebilir Rüzgar 102.519.850 10,81%
  • Yerli Yenilenebilir Güneş * 24.562.410 2,59%
  • Yerli Yenilenebilir Jeotermal 17.317.980 1,83%
  • Yerli Yenilenebilir Biyo gaz 5.641.360 0,60%
  • İthal Fosil Fuel-Oil ve Nafta 4.027.000 0,42%

Tablodan da anlaşılacağı üzere üretimimizin %50’sinden fazlasını ithal olarak aldığımız ürünler üzerinden gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin orta kuşakta yer alması ve ikliminin ılıman olması sebebiyle güneş enerjisinin kullanımının arttırılması gerekmektedir. Endüstrimizin artık güneş panelleri ve kullanılan diğer ekipmanları üretmesi gerekir. Bu durum maliyetlerin düşmesine yol açacağından yatırımı kolaylaştıracaktır.

Almanya İle Türkiye’nin Güneş Potansiyeli Kıyaslanması

Yukarıdaki verilerden de anlaşılacağı üzere biz üretimimizin yaklaşık %3’lük kısmını güneş enerjisinden karşılarken bu oran Avrupa ve özelde Almanya’da %30’lara ulaşmaktadır. Almanya’ya düşen global radyasyon(Güneş panelinden elektrik üretmek için gerekli olan bir veri) yıllık 800 kWh/m2 iken ülkemizin ortalaması ise 1500 kWh/m2’dir. Elektrik Ürünlerinde Endüstri Ne Durumda? Neredeyse Almanya’nın 2 katı kadar güneş enerji potansiyelimiz var. Fakat biz bu potansiyeli kullanamıyoruz. Bunun en büyük sebeplerinden biri de güneş enerji santrallerinin yatırım maliyetinin yüksek olmasıdır. Endüstrimiz bu konuda gerekli adımları atmalıdır. Piyasanın önde gelen firmaları enerji alanında yatırıma devlet tarafından teşviklendirilmelidir. Ürün kalitemizi ve standartlarımızı arttırmalıyız. Bu şekilde hem ithalat girdilerini azaltabilir hem de bitmeyecek bir sektör olan güneş enerji sektöründe var olabiliriz. Dünya var oldukça güneşte var olacaktır.