Ekonomi Nedir?

13.07.2019
12
Okuma Süresi: 4 dakika
A+
A-
Ekonomi Nedir?
oy

Ekonomi Nedir? Ekonomi; üretim, tüketim, ticaret, dağıtım, ithalat, Ekonomi Nedir ihracat gibi durumlardan meydana gelen insan faaliyetidir. İnsanın gereksinimlerini karşılamak için yapılan herşeydir. Ekonomi sözcüğü; “oikia” yunancada ‘ev’ anlamına gelen ve “nomos” yunancada ‘kural’ anlamına gelen 2 kökten oluşur, “ev yönetimi” anlamına gelir.

Ekonomi Nedir?

Özet olarak ekonomi aslında kıt kaynakların alternatif kullanılması çalışmasıdır. Klasik tanıma göre ekonominin temelinde insan arzu ve isteklerini yerine getirebilmesi için kaynaklara ihtiyaçları vardır. Bu kaynaklar limitsiz değildir. Bu yüzden insanların arzularını yerine getirebilmeleri için kıt kaynakları nasıl kullanacaklarını seçmeleri gerekir.  Ekonomistler tüm ekonomik sorunları iki ana başlığa ayırırlar. Bunlar pozitif ve normatif iktisattır.

Pozitif iktisat nedir? ve normatif iktisat nasıl olmalıdır? Sorularını sorar. Pozitif iktisadın diğer bir sorusu da inanların neden para kullandığıdır. Normatif iktisat da ise insanlar neden para kullanmalıyım gibi sorular sorarlar. Böylece pozitif iktisat değer yargısı taşımazken normatif iktisat değer yargısı taşımaktadır.

Ekonomi; mikro ekonomi ve makro ekonomi olarak ikiye ayrılır. Mikro ekonomi; bireysel önerileri ve piyasa davranışlarını inceler. Makro ekonomi ise tüm ekonomik davranışları ele alır. Aynı zamanda ekonomistler ekonomik verilerin analizinde istatistiksel ve matematiksel yöntemlerle sınanmasını, ekonomi ile ilgili verilerin yorumlanmasını sağlarlar.

 Finansal Sistem nedir?

Finans sistemi; fazladan fona sahip olan kişi ve kurumların bu fonları ihtiyacı olanlara aktarmasıdır. bu sayede fon fazlasına sahip olanlar birikimlerini yatırım yapmak isteyen kişilere, kurumlara ve şirketlere hatta devlete aktarabilir. Böylece birikimler yatırımlara, yatırımlar da üretim ve istihdama (işgücü) olanak sağlar. Fon arzı ve fon talebi oluşturanların dışında finans piyasasında hisse, tahvil, döviz gibi finansal varlıklarla tüm bu sistemin korumasını sağlayan hukuki ve idari düzenlemeler de vardır. Finans piyasaları sağlıklı bir şekilde işlediğinde fonlar ihtiyacı olanlara etkili ve güvenli bir şekilde aktarılır.

Yatırım yapmak isteyenler ihtiyacı olan kaynaklara kavuşur. Birikim sahipleri de ihtiyaç sahiplerine verdikleri maddi destek karşılığında faizsel olarak kazanç elde ederler. Böylece ekonomik büyüme ve refaha büyük katkı sağlanır. Fakat bu piyasalarda oluşabilecek bir sorun ülke ekonomisine büyük zararlar verebilir. Ekonominin küçülmesi ya da insanların işsiz kalması gibi düşünülebilir. Bu nedenle finans piyasalarının hatasız ve etkili çalışması büyük önem arz eder.