Ekb Danışmanlık

18.01.2019
6
Okuma Süresi: 4 dakika
A+
A-
Ekb Danışmanlık

Ekb Danışmanlık 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’na göre, enerji kaynaklarını korumak, enerji kaynaklarını korumak ve enerji kullanımında verimliliği artırmak, enerji yükünü azaltmak ve enerji tüketimini korumak için zorunluluklar getirildi. Enerji kimlik belgesi  Yine bu yasaya göre, bina sahipleri enerji ihtiyacını ve binanın enerji tüketimini sınıflandırma, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve / veya soğutma sistemlerinin verimliliği hakkında minimum bilgi içeren enerji tanımlama belgesini almakla yükümlüdür.

Enerji kimlik belgesi

Bina Enerjisi Performans Yönetmeliğine göre, 1 Ocak 2011 tarihinden sonra bina ruhsatlı binaların, bina ruhsatı alma aşamasında, enerji kimlik belgesini ilgili belediyelere vermeleri gerekmektedir. Bu tarihten önce inşaat iznine sahip binaların belgeyi 2 Ocak 2017 tarihine kadar almaları gerekir. Evimizde kullandığımız beyaz eşya gibi binalarda da sınıflandırma yapılır. Bu sınıflandırmalar A’dan G’ye yapılır. enerji kimlik belgesi En verimli A seviyesi belirlenirken G en düşük seviyedir. Kimlik belgeleri bu sınıflandırmayı binalarda belirler. İnşa edilecek veya yapım aşamasında olan binalarda, kimlik sınıflandırmalarında en az C seviyesi olması şarttır. Düşük sınıf C’ye sahip veya inşa edilecek binalara bina doluluk izni verilmeyecek. Eski binalar için seviye koşulu yoktur.

Bu belgeyi kim teslim edebilir?

Bu sertifikayı almak için yetki belgesi almış olan ve SMM sertifikasını meslek odalarında bulunan mühendis veya mimarlar, bu niteliklere sahip mimar veya mühendisleri tutan tüzel kişiler ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen enerji verimliliği danışmanlarıdır. Bu belgeyi verme yetkisine sahip.

Enerji Verimliliği Nedir?

Enerji Verimliliği Kanunu’na göre enerji verimliliği; Binalarda ve sanayi işletmelerinde yaşam kalitesini ve üretim kalitesini ve üretim miktarını düşürmeden standart hizmet, enerji tüketiminin azaltılmasıdır. enerji kimlik belgesi vermeye yetkili firmalar Enerji kullanımını ayarlayarak enerji verimliliğini artırmada enerji verimliliği danışmanları bu alanda hizmet almak isteyen sektörlere hizmet vermektedir.

Enerji Verimliliği Danışmanlığı ve Hizmetleri

Enerji verimliliğini artırmak için danışmanlık hizmetleri sunan enerji verimliliği danışmanları, tesiste veya müşterilerin ihtiyaç duyduğu kurumlarda ihtiyaç duyulan enerji tüketimini belirleyerek işe başlarlar. Kurumların veya tesislerin temel enerji ihtiyaçlarını belirledikten sonra firmaların enerji kullanım alışkanlıklarını listeleyen bir program hazırlanır. enerji kimlik belgesi fiyat Kurumlara enerji tasarrufu sağlamak için enerji tasarrufu seçenekleri hazırlanmaktadır. Şirket, yapısı ve enerji kullanım alışkanlıklarına uygun enerji tasarrufu seçeneklerinden birini seçer. Böylelikle şirkette enerji maliyetleri artırılarak enerji tasarrufu ve şirketin verimliliği artırılacaktır. Kurumlardaki enerji kayıpları ve kaçakları belirlenir ve enerji verimliliği iyileştirmeleriyle önlemler alınır.