BİYOLOJİ DERSİNE NASIL ÇALIŞILIR?

14.12.2021
220
Okuma Süresi: 3 dakika
A+
A-
BİYOLOJİ DERSİNE NASIL ÇALIŞILIR?
oy

Biyoloji dersine nasıl çalışılır Biyoloji dersi, fizik ve kimyaya göre daha az formül ve sayısal hesaplama işlemini bünyesinde barındırır. Bu nedenle öğrencilerin büyük bir kısmı tarafından biyolojinin sadece ezbere dayalı olduğu düşünülür. Ancak çalışma süreci içerisine deney, gözlem ve yorumlama becerisi dahil edilmediği takdirde biyoloji dersinde istenen başarıya ulaşabilmek mümkün değildir. Müfredat içerisinde çok fazla kazanımın bulunması ve Latince sözcüklere sıkça yer verilmesi öğrencilerin biyoloji çalışırken bazı sıkıntılar yaşamalarının en temel sebepleridir.

Biyoloji dersine nasıl çalışmalı

Biyoloji dersinde yüksek performans sergileyebilmek için göz önünde bulundurulması gereken püf noktalar şunlardır:

  • Tıpkı diğer derslerde olduğu gibi biyoloji dersinde de konular birbiriyle bağlantılıdır. Bu nedenle konu çalışmaları yapılırken müfredattaki sıra takip edilmelidir.
  • Sadece ezber yaparak çalışmak bilgilerin büyük bir kısmının kısa süre içerisinde unutulmasına yol açar. Ezber yükünü azaltmak ve unutma problemini önlemek için bilgiler arasında neden – sonuç ilişkileri kurularak ilerlenmesi tavsiye edilir.
  • Konu çalışma ve soru çözme aşamalarında farklı kaynakların kullanılması önerilir. Böylece bilgilerin kalıcılığı artar ve yorum becerisi geliştirilir.
  • Biyolojinin genel mantığını kavrayabilmek için konu anlatımlı kitapların yanı sıra video formatında hazırlanan ders anlatımlarından da yararlanılmalıdır.
  • Önemli bilgiler mutlaka düzenli ve sistematik biçimde not alınmalıdır. Not tutma aşamasında bilgiler kısa, yalın, açık ve anlaşılır şekilde kaydedilmelidir. Konuları bütün olarak görebilmek için notlar içerisinde şema, tablo ve grafiklere de yer verilmelidir.
  • Farklı soru tarzlarına nasıl yaklaşılması gerektiğini öğrenmek için düzenli aralıklarla belirli sayıda soru çözülmelidir.
  • MEB biyoloji ders kitapları detaylı olarak incelenmelidir.
  • Bilgileri pekiştirmek için ders notları günlük, haftalık ve aylık periyotlarla gözden geçirilmelidir.

NOT: Biyoloji çalışmaya yeni başlayan öğrencilerin öncelikle canlıların ortak özellikleri, canlıların temel bileşenleri, hücre ve canlıların sınıflandırılması konusunu çok iyi öğrenmeleri gerekir. Biyoloji dersine nasıl çalışılır Biyoloji dersinde yüksek netlere erişebilmek için en az 3 kaynaktan soru çözümü yapılması tavsiye edilir.